tahle škola se udělat dá!!!

 
 
 

Informace pro uchazeče

 
  • individuální přístup k žákům
  • kvalitní odborná příprava
  • široká oborová nabídka
  • možná prostupnost ve studiu
 

Chceš konečně zažít úspěch? U nás se to dá !!!

 
Líbí se ti hotelnictví nebo zdvojený obor kuchař-číšník, v rodině máte zemědělskou tradici a uvažuješ o agropodnikání, jsi bojovník za ekologii, láká tě polygrafie, chceš zkusit aranžéra, pekařina či cukrařina je tvým novým objevem, tíhneš ke koním, …
 

Nabízíme lukrativní obory podporované stipendiem!

 
PEKAŘ, ŘEZNÍK-UZENÁŘ-PRODEJCE

vhodné pro dívky a hochy, tříleté studium s možností nástavbové maturity, dobré uplatnění v praxi a výjimečné platové ohodnocení, už při studiu stipendium krajské a firemní. Tradiční povolání zaručená prosperita!
 
 
 
 

Studijní obory

 

Obory s výučním listem:

Číslo oboru Název oboru Délka studia Forma studia Ukončení
29-54-H/01 Cukrář 3 roky denní Výuční list
65-51-H/01 Kuchař-číšník - ve zkráceném studiu 1 rok denní Výuční list
65-51-H/01 Kuchař-číšník 3 roky denní Výuční list
(po 2. ročníku dojde ke specializaci -
žáci si mohou vybrat zaměření kuchař,

číšník, kuchař-číšník pro pohostinství)
29-51-H/01Výrobce potravin – sladovník-pivovarník (připravovaný od školního roku 2019/2020)3 rokydenníVýuční list
29-56-H/01 Řezník-uzenář (od školního roku 2018/2019) 3 roky denní Výuční list
66-52-H/01 Aranžér 3 roky denní Výuční list
29-53-H/01 Pekař 3 roky denní Výuční list
41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní 3 roky denní Výuční list
34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích 3 roky denní Výuční list
od školního roku 2017/2018Obory s maturitou:

Číslo oboru Název oboru Délka studia Forma studia Ukončení
34-41-M/01 Polygrafie 4 roky denní Maturita
65-42-M/01 Hotelnictví 4 roky denní Maturita
16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 4 roky denní Maturita
41-41-M/01 Agropodnikání 4 roky denní Maturita

Nástavbové maturitní studium pro 3leté obory s výučním listem:

Číslo oboru Název oboru Podm. pro přijetí Délka studia Forma studia Ukončení
64-41-L/51 Podnikání Vyučen v oboru 2 roky denní Maturita
64-41-L/51 Podnikání Vyučen 3 roky dálkové Maturita
 
 
 
 
 

Přijímací řízení

 
se řídí ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 59 až 61 školského zákona a ustanoveními vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.
 

Na maturitní obory

 
uchazeči konají jednotné přijímací zkoušky. Přijímací zkoušky se konají formou písemného testu z českého jazyka a matematiky. Tato zkouška je jednotná na všech školách. K přijímací zkoušce pošle střední škola uchazeči pozvánku. Přijímací zkouška proběhne ve dvou termínech, na přihlášce uchazeč uvede termín. Uchazeči budou přijímáni podle dosaženého bodového ohodnocení za přijímací zkoušku, za dosažený průměr na ZŠ, za další aktivity doložené v přihlášce. Přihláška ke studiu se podává na adresu střední školy. Je nutné doložit lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a jedná-li se o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami doporučení školského poradenského zařízení nezbytné pro úpravy přijímacího řízení. Přijatý uchazeč musí potvrdit zájem o nastoupení ke studiu odevzdáním „Zápisového lístku“.

 

Na tříleté obory s výučním listem

 
uchazeči nekonají přijímací zkoušky. Budou přijímání podle dosaženého bodového ohodnocení za průměr na ZŠ, za další aktivity doložené v přihlášce. Přihláška ke studiu se podává na adresu střední školy. Je nutné doložit lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a jedná-li se o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami doporučení školského poradenského zařízení. Přijatý uchazeč musí potvrdit zájem o nastoupení ke studiu odevzdáním „Zápisového lístku“.
 

Důležité termíny

 
01. 03. 2019
termín, do kterého je možné podat přihlášku na střední školu

12. 04. 2019

první termín přijímacích zkoušek pro všechny maturitní obory

15. 04. 2019

druhý termín přijímacích zkoušek pro všechny maturitní obory

22. 04. 2019

přijímací řízení pro obory s výučním listem

 

Kontaktujte nás, poradíme, pomůžeme - telefon 558 425 201, 739 204 582.

 
Více informací v termínu do 31. ledna v odkaze zde.