polygrafická škola

 

Aktivity

 
 • Spolupráce s tiskárnou Finidr
 • Spolupráce s tiskařskými firmami v regionu
 • Výroba tiskovin pro školní prezentační akce (Envofilm, Biojarmark, …)
 • Maturitní soustředění v Soběšovicích
 • Fotografování, grafická úprava a výroba náborových tiskovin školy
 • Spolupráce s Centrem sociálních služeb v Českém Těšíně
 • Výroba nástěnného kalendáře pro Centrum sociálních služeb
 • Účast na jednání komise škol při SPP
 • Exkurze do muzea tiskařství v Cieszyne
 • Workshopy pro základní školy
 • Exkurze do tiskáren a papíren
 • Návštěva Polygrafického veletrhu v Praze
 • Návštěva Bienále grafiky v Brně
 • Grafická úprava Výroční zprávy školy
 • Grafická úprava jednotného vizuálního stylu MESS a výroba všech tiskovin
 • Výroba reklamních tiskovin školy
 • Účast na SOČ
 • Revitalizace polygrafické galerie – fotografie a úspěšné grafické práce
 • Účast na náborových akcích
 • Účast na mezinárodních projektech
 • Účast na celostátních soutěžích, výstavách – obory polygrafie, aranžéři
 • ….
 
 
 

Praxe

 

Praxe pro obor polygrafie

 • Odborné praxe
 • Zahraniční stáže

Praxe je vyučována ve škole v odborných učebnách formou praktických cvičení a na pracovištích fyzických a právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a uzavřely se školou smlouvu o obsahu a rozsahu praktického vyučování a podmínkách jeho konání. Zahraniční stáže se realizují v Německu v rámci projektu Leonardo Da Vinci, Erasmus.

Realizace praxe

Odbornou praxi mají žáci zařazenou v rozvrhu ve druhém a třetím ročníku v rozsahu 4 týdnů během čtyřletého studia. Odbornou praxi absolvují v reálném provozu, ve firmách.

Schválená pracoviště pro odbornou praxi

Finidr, s. r. o., Český Těšín, Obaly Adamec, a. s., Ostrava, Canis Safety, a. s.,Petřvald, Místecká Tiskárna, s. r. o., Frýdek-Místek, apod.

Spolupracujeme a jsme členy odborných asociací

 • Sdružení aranžérů ČR
 • Svaz polygrafických podnikatelů, z.s.
 

Odborný výcvik pro obor tiskař na polygrafických strojích a aranžér

je zajišťován ve škole nebo na pracovištích fyzických a právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a uzavřely se školou smlouvu o obsahu a rozsahu praktického vyučování a podmínkách jeho konání, formou skupinové a individuální výuky. Výuku zajišťují UOV, na individuálních pracovištích ve spolupráci s instruktory.
Odborný výcvik je zařazen mezi odborné předměty a je klasifikován. Žáci absolvují OV v týdenních cyklech. Pravidelně se střídá týden teoretické výuky a týden odborného výcviku dle stanoveného rozvrhu hodin, který je závazný pro daný školní rok.
Smluvní pracoviště pro odborný výcvik musí vyhovovat všem závazným hygienickým a bezpečnostním požadavkům a schvaluje je pro provoz OV ředitel SŠ.

Realizace OV

Žáci vykonávají OV na skupinových pracovištích pod dohledem UOV a ve firmách, v reálném provozu, kde probíhá procvičování dovedností žáků za vedení a dozoru schváleného instruktora.

Schválená pracoviště odborného výcviku

Skupinová pracoviště:

školní tiskařské a polygrafické studio ul. Tyršova, školní pracoviště pro výuku odborného výcviku oboru aranžér ul. Frýdecká 37

Individuální pracoviště:

Finidr, s. r. o., Český Těšín, Obaly Adamec, a. s., Ostrava,
Neonservis Třinec, reklamní studio Rebuz, s.r.o., Třinec, Glóbus Havířov, DDM Český Těšín

 
 

Fotogalerie

Přidejte si nás na Facebook