nástavba

 

s maturitou

 
 
 
 
 
 
 
 
 

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ

 
Studium je určeno pro absolventy všech oborů s výučním listem.
Žáci se učí všeobecně vzdělávací předměty (český jazyk, matematika, cizí jazyk, informační a komunikační technologie)
a předměty odborné (ekonomika, účetnictví, finanční gramotnost, marketing a management, právo, komunikace).
Žáci získají kompetence potřebné k zvládnutí podnikatelských aktivit a jako zaměstnanci
mohou vykonávat také ekonomické, provozně ekonomické, obchodní a administrativní činnosti.
Absolventi mohou po úspěšném složení maturitní zkoušky pokračovat ve studiu na vysoké nebo vyšší odborné škole.
 
 
 

Denní forma nástavbového studia

 
Denní studium je dvouleté.
Kromě teoretických znalostí získávají žáci praktické dovednosti ve fiktivní firmě i při práci s profesionálním softwarem pro podnikání.
Na konci 1. ročníku absolvují žáci dvoutýdenní praxi ve firmě, kde získají i podklady pro zpracování marketingové analýzy pro praktickou maturitní zkoušku.

 
 
 

Dálková forma nástavbového studia

 
Dálkové studium je tříleté. Žáci přicházejí do školy 1 x týdně – vždy v úterý – na konzultace a přezkoušení.
Své podnikatelské znalosti a dovednosti žáci předvedou při praktické maturitní zkoušce, kdy tvoří a obhajují podnikatelský záměr.

 
 
 

Fiktivní firmy

 
Fiktivní firma je učební předmět, v němž se žáci učí samostatně zvládnout všechny činnosti nutné k podnikání – založit firmu, vytvořit její strukturu a marketingový plán,
vést její veškerou agendu včetně účetnictví nebo daňové evidence a přípravy propagačních materiálů a prezentace firmy na veřejnosti.

Výuka fiktivních firem má na naší škole dlouhou tradici.
Rok 2017 je rokem jubilejního 20. ročníku mezinárodního Veletrhu fiktivních firem – INTERSALONu, na němž svou podnikatelskou činnost prezentují nejen žáci naší školy, ale i fiktivní firmy z řady jiných škol v naší republice, na Slovensku i v Polsku.