hotelová škola

 
 
 
 

Aktivity

 
 

Soutěže

 
 • Mladý barman „O cenu starosty města“ – barmanská soutěž s mezinárodní účasti
 • Těšínská karafa – regionální, juniorská, sommelierská soutěž
 • Cukrář roku
 • „Mladý sommelier“ sommelierská soutěž Brno
 • „Sommelier Moravy“ sommelierská soutěž Znojmo
 • „O najlepší Bratislavský rožok“ pekařská soutěž Bratislava
 • Ahol CUP mezinárodní soutěž barmanů, baristů a theatendrů Ostrava
 • Gastro Kroměříž mezinárodní gastronomická soutěž
 • Bieskidzki konkurs młodych kucharzy Polsko
 • Svačinka roku RIO MARE celostátní kuchařská soutěž Praha
 • Gastro junior Bidvest Cup Brno- soutěž kuchařů, cukrářů a číšníků
 • Podbeskydský ještěr – cukrářská soutěž Frýdek-Místek
 • Festival „OSTRAVOVÁNÍ“
 • Marlenka Cup cukrářská soutěž Opava
 • Mladý organizátor cestovního ruchu
 • Mladý průvodce
 • O nejlepší bábovku .- pekařská soutěž
 • Nejlepší recepční školy
 • Letíme Evropou
 

Kurzy

 
 • Barmanský
 • Sommelierský
 • Vyřezávání ovoce a zeleniny
 • Baristický
 
 
 

Odborné akce organizované v rámci výuky předmětů cestovního ruchu

 
 • Odborné akce organizované v rámci výuky předmětů cestovního ruchu
 

Odborné akce s účasti rodičů

 
 • Třídní schůzka pro rodiče s obědem pro žáky prvních ročníků oboru kuchař-číšník a cukrář
 • Slavnostní tabule a garden party pro rodiče žáků oboru kuchař-číšník
 • Albrechťs chef kulinářská show
 • Raut pro rodiče a žáky oboru hotelnictví
 • Slavnostní tabule žáků oboru hotelnictví
 

Spolupráce s Centrem sociálních služeb v Českém Těšíně

 

Catering

 
 • Obsluhovali jsme prezidenta ČR a premiéry ČR a PL
 
 
 
 
 
 

Praxe

 
 

Praxe pro obor hotelnictví je realizována formou

 
 • Učební praxe
 • Odborné praxe
 • Zahraniční stáže

Praxe je vyučována ve škole v odborných učebnách a na pracovištích fyzických a právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a uzavřely se školou smlouvu o obsahu a rozsahu praktického vyučování a podmínkách jeho konání.
 

Realizace praxe

 
Učební praxi mají žáci zařazenou v rozvrhu ve třetím a čtvrtém ročníku. Odbornou praxi v celkovém rozsahu 10 týdnů během čtyřletého studia absolvují ve špičkových gastronomických zařízeních v reálném provozu. Na zahraniční, většinou tříměsíční stáž, žáci mají možnost vycestovat po úspěšném ukončení druhého ročníku studia.
 

Schválená pracoviště pro učební a odbornou praxi

 
hotel PUPP Karlovy Vary, hotel Čeladenka – Čeladná, Prosper - Čeladná, Praděd - Zlaté hory, Bauer – Bílá, Beltline – Ostravice, Pod Kyčmolem – Horní Lomná,, Vitality – Vendryně, Clarion Congress Hotel - Ostrava a lázeňská zařízení v Lázních Luhačovice

 

Spolupracujeme a jsme členy odborných asociací

 
 • AHR ČR – Asociace hotelů a restaurací ČR
 • CBA – Česká barmanská asociace a šejkr klub CBA
 • AKC – asociace kuchařů a cukrářů ČR
 • AČ ČR – Asociace číšníku ČR
 • AS ČR – Asociace sommelierů ČR
 • Unihost Ostrava
 • Svaz pekařů a cukrářů ČR

 
 
 

Odborný výcvik pro obry kuchař-číšník, cukrář, pekař

 
je zajišťován ve škole nebo na pracovištích fyzických a právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a uzavřely se školou smlouvu o obsahu a rozsahu praktického vyučování a podmínkách jeho konání, formou skupinové a individuální výuky. Výuku zajišťují UOV, na individuálních pracovištích ve spolupráci s instruktory.
Odborný výcvik je zařazen mezi odborné předměty a je klasifikován. Žáci absolvují OV v týdenních cyklech. Pravidelně se střídá týden teoretické výuky a týden odborného výcviku dle stanoveného rozvrhu hodin, který je závazný pro daný školní rok.
Smluvní pracoviště pro odborný výcvik musí vyhovovat všem závazným hygienickým a bezpečnostním požadavkům a schvaluje je pro provoz OV ředitel SŠ.
 

Realizace OV

 
Žáci 1. ročníku vykonávají OV většinou na skupinových pracovištích pod dohledem UOV a žáci od druhých ročníků mohou být zařazeni na individuální provozovny, kde probíhá procvičování dovedností žáků za vedení a dozoru schváleného instruktora.
 

Schválená pracoviště odborného výcviku

 

Skupinová pracoviště:

 
školní kuchyň Albrechtovy SŠ, kavárna AVION – NOIVA Český Těšín, Třinecké gastroslužby, odborná učebna Albrechtovy SŠ - CUPEK ul. Tyršova
 

Individuální pracoviště:

 
Český Těšín- restaurace Rybí dům, Kumax, cukrána Na nábřeží, Cukrárna La Almare
Třinec a okolí - restaurace Trisia, restaurace Steelhouse, hotel Vitality, Bajusz – Bystřice, pekárna Pyszková- Jablunkov,
Petrovice u Karviné – Zámeček
Havířov – restaurace PASTA&CAFE ROMANA, Glóbus, Arista, cukrárna Lada
 
 
 
 
 
 

Fotogalerie

 
 
 

Přidejte si nás na Facebook