albrechtova střední škola český těšín

 
 
 
 
 

Informace o škole

 
Albrechtova střední škola, Český Těšín, je velkou multioborovou odbornou střední školou nejmladší a současně nejstarší v kraji. Je to škola tři v jednom, součástí jsou: škola hotelová, škola polygrafická a škola zemědělská, včetně nástavbového studia. Přestavuje „kampus odbornosti“ v regionu. Nabízí obory s maturitou a s výučním listem ve formě denní i dálkové a také zkrácené. Vznikla sloučením dvou odborných škol v roce 2013, její kořeny sahají do 19. století, kdy byla založena knížetem Albrechtem pro potřeby odborného vzdělávání obyvatel Těšínského Slezska. Je moderní školou s ambicemi.

Albrechtova střední škola, Český Těšín, je fakultní střední škola VŠB - TU Ostrava.
 
 
 

Historie školy

 
Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace vznikla sloučením v roce 2013.

Zřizovatel - zastupitelstvo Moravskoslezského kraje ve svém usnesení č. 3/236 ze dne 21. 3. 2013

 • - rozhodlo o sloučení organizací Střední škola hotelová, obchodní a polygrafická, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 00577235 a Střední škola zemědělská, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 68321082, s účinností od 1. 7. 2013
 • - konstatovalo, že organizace Střední škola zemědělská, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 68321082, zanikne s účinností od 1. 7. 2013
 • - rozhodlo, že přejímající organizací se stane organizace Střední škola hotelová, obchodní a polygrafická, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 00577235
 • - rozhodlo, že všechen majetek, práva a závazky organizace zanikající přejdou dnem sloučení na organizací přejímající
 • - rozhodlo o změně názvu přejímající organizace na Střední odborná škola, Český Těšín, příspěvková organizace od 1. 7. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Č.j. MŠMT – 30848/2013 udělilo dne 6. srpna 2013 Střední odborné škole, Český Těšín, příspěvková organizace čestný název

ALBRECHTOVA STŘEDNÍ ŠKOLA, ČESKÝ TĚŠÍN, příspěvková organizace

Zřizovatel - zastupitelstvo Moravskoslezského kraje ve svém usnesení č. 6/498 ze dne 19. 9. 2013
rozhodlo o změně názvu na Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace s účinností od 1. 1. 2014

 
 
 

Služby pro veřejnost

 
SŠ ALBRECHTOVA - KOMUNITNÍ ŠKOLA - ŠKOLA OTEVŘENÁ MĚSTU I REGIONU

Nabízíme:
 • další vzdělávání
 • catering
 • průvodcovství
 • polygrafické služby
 • nájmy
 • reklamní služby
 
 
 

Projekty, partneři a sponzoři

 

Generální partneři